Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Naše služby » Vzduchotechnika

Teplovodné a parovodné systémy

Termovízne meranie vzduchotechniky je neoceniteľným nástrojom pre presnú kontrolu a hodnotenie výkonnosti ventilácie a klimatizácie. Tepelné obrazy nám umožňujú rýchlo identifikovať tepelné straty, tepelné mosty a iné problémy, ktoré by inak zostali neviditeľné. Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť optimálne nastavenie a fungovanie vzduchotechnických zariadení, čo znižuje náklady na energie a zvyšuje pohodlie v interiéri. Naše vyškolené oči a moderné termovízne kamery sú schopné skúmať veľké vzduchotechnické potrubia a kanály s presnosťou a efektívnosťou. Získané údaje nám poskytujú cenné informácie o rovnomernom rozložení vzduchu, zamedzení nežiaducich únikov a možných prekážkach v systéme. Dôvodom skúmania teplovodných a parovodných systémov je zamedzenie energetických strát, čoho dôsledkom sú aj ekonomické straty. Termovízne meranie využívajú skutočnosť, že pri tepelnom úniku vplyvom trhliny v potrubí alebo pri stratách tepla v dôsledku vlhkej a poškodenej izolácie dochádza k veľkým tepelným stratám, ktoré sa prejavia lokálnym zvýšením teploty povrchu v okolí poškodeného miesta. Teplotné rozdiely na povrchu sú tým väčšie, čím väčší je tepelný únik. Podľa veľkosti rozdielu v mieste so zvýšenou teplotou a teplotou okolia sa klasifikuje pravdepodobný rozsah poškodenia.